Кыргызстан социал-демократиялык партиясы
ИШЕНИМДҮҮ ТИРЕГИҢ

Состав политсовета

АБДЫРАЗАКОВ
БАТЫРБЕК
ШАЙДУЛЛАЕВИЧ

Саясий кеңештин мүчөсү