Кыргызстан социал-демократиялык партиясы
ИШЕНИМДҮҮ ТИРЕГИҢ

Состав политсовета

Ашканбаев
Таалай
Таабалдиевич

Саясий кеңештин мүчөсү