Кыргызстан социал-демократиялык партиясы
ИШЕНИМДҮҮ ТИРЕГИҢ

Cапар Исаков: Биз Улуу Жеңишке жана аны камсыз кылгандарга түбөлүк таазим кылабыз