Кыргызстан социал-демократиялык партиясы
ИШЕНИМДҮҮ ТИРЕГИҢ

КСДП: Жогорку соттун басма сөз кызматы документтер менен иштөөгө көбүрөөк көңүл бурууга тийиш

Жогорку соттун судья К.К. Исаеванын Аныктамасы боюнча КСДПнын билдирүүсүнө карата жооп берген пресс-релизин биздин көз карашыбызда юристтер даярдаган эмес. Же балким, Жогорку соттун аппаратындагылар бул Аныктаманы кунт коё окушкан эмес.   

Буга байланыштуу КСДПнын Төрагасынын М.А. Асел Кодураңова өзүнүн 2019-жылдын 11-июндагы билдирүүсүндө судья К.К. Исаеванын 2019-жылдын 7-июнундагы Аныктамасындагы бузууларды биздин юристтер байкаганына көңүл бурганын кайталайбыз. Тактап айтканда:

1. Аныктаманы доону камсыздоого кабыл алуу менен судья Юстиция министрлигине КСДПнын маалыматтарына юридикалык талаштын бир гана тарабынын (А.С. Кодураңованын) демилгеси боюнча өзгөртүүлөрдү кийирүүгө тыюу салып, бирок өзгөртүүлөрдү башка тараптын (С.У. Абдрахмановдун) демилгеси боюнча кийирүүгө уруксат берет. Таң калаарлык тандалмалуулук!  

2. Өзүнүн Аныктамасында судья юридикалык талаштын бир тарабын алдын ала эле расмий түрдө «мыйзамдуу шайланган» деп атаганБирок маселени маңызы боюнча кароо боло элек. Судья тарабынан жол берилген бул бузуу коомчулукту адаштырып, жалган –төрага С.У. Абдрахмановго «сот анын пайдасына чечим кабыл алган» деп билдирүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн.

КСДПнын жетекчилиги өзүнүн билдирүүсү менен буз бузууга коомчулуктун, сот жана башка органдардын көңүлүн бурууну максат кылган жана бул сотко бийлик тарабынан кысым жасоо белгилери болушу мүмкүн.

КСДП судья К.К. Исаеванын Аныктамасынын биз бузуу деп эсептеген бөлүгүн даттанаары ачык. Ошондой эле КСДП судьянын коомчулукту адаштырган иш-аракеттерине укуктук баа берүү үчүн судьялар Кеңешине караштуу Тартип комиссиясына кайрылат.